Во моментов сум дел од мастер студиите на University of the People и стажирам во 7 Caps. Минатата година бев ментор на STEM U менторската програма на Њујоркшата академија на науките и моментално сум и нивна амбасадорка и учествувам во ширење на STEM образованието на социјалните медиуми.
Животот носи секакви изненадувања и предизвици и многу сум благодарен за секое искуство што значење излегувањ еод мојата сигурна зона. Образованието е неразделен дел од мојот живот, особено откако се вработив како училишен психолог пред 6 години.
Верувам дека никој не е помоќен од жена со соништа. Преку сопственото искуство и експертиза би сакала да ги инспирирам другите девојки и жени да ги откријат и достигнат нивните потенцијали.