Јас сум советничка за прашањата на индустриско загадување во Министерството за животна средина и просторно планирање, во Македонија. Образованието ми помогна да го согледам моето опкружување какво што е, на реален начин. Она што би сакала да го споделам со другите жени е тие да се сакаат себеси, да се почитуваат себеси, и да се борат за своите права за еднаквост.