Јас сум соработничка за маркетинг. Образованието ми овозможи многу можности и сакам да ги споделам моите животни искуства со други жени.