Советничка за едукација и дизајнерка на концепти. Идејата што ме инспирира и би сакала да ја споделам со други жени е посветеноста кон она што најмногу го сакам и го наоѓам во секојдневниот живот, на работа или со моите пријатели и моето куче. Дисциплината е исто така важна за постигнување на нашите цели и треба да го одвоиме неопходното време и љубопитноста за секогаш да учиме.