Референтка за граѓанскии прашања во Обединетите Нации. Образованието ме дефинираше и ме трансформира. Мотото што ме инспирира е „позитивни промени за подобро и напредно човештво“. Секоја следна генерација треба да претставува подобра верзија на човештвото.