Пратеничка во Република Косово. Образованието се смени и ме оформи во личноста што отсекогаш сакав да бидам. Силата што ме инспирира е цврстата верба дека можеме да постигнеме се што ќе намислиме да постигнеме.