Пристапот до формално и неформално образование е важен за мене исто колку што ми е важен воздухот што го дишам. Имам дипломи по политички науки, музика, меѓународни студии и инженерство. Ја користев Coursera за да научам дизајн и програмирање. Мислам дека љубопитноста и учењето одат рака под рака и успеав да го постигнам она што го имам денес пораду мојот пристап до образование. Способноста да создавам и споделувам идеи кои се прифатени од заедницата е тоа што ме тера да продолжам понатака да го рпавам тоа.