Образованието ме подготви да открија интересни и добро платени работни места со ЕУ / ООН и невладините организации. Според мене, жените треба да да се солидарни меѓу себе и да си го чуваат грбот една на друга. Во минатото, мажите ментори беа важни, но недостатокот на женско менторство остави празнина во потребата од хармонично балансирање на работата и семејниот живот.