Stella shpall thirrje për pjesëmarrje në trajnim për vajza dhe gra nga rajoni i Pollogut për sipërmarrës

Stella shpall thirrje për pjesëmarrje në trajnim për vajza dhe gra nga rajoni i Pollogut (Bogovinje, Bërvenic, Vrapçisht, Gostivar, Zhelinë, Jegunovc, Mavrovë dhe Rostush, Tearcë, Tetovë) për sipërmarrësi i cili do të mbahet më 14 dhjetor (e shtunë) v. 2019 . Të gjitha detajet në lidhje me trainerët/et, vendin e trajnimit dhe shpenzimet e udhëtimit do të dakordohen me kandidatet e zgjedhura.

Qëllimi i trajnimit është të përforcojë njohuritë dhe të përmirësojë aftësitë e vajzave dhe grave në fushën e sipërmarrësisë, veçanërisht për planifikimin dhe fillimin e një biznesi, si dhe për mundësitë ekzistuese për financimin e ideve të biznesit.

Trajnimi do të moderohet nga trainer(e) profesionistë të cilët/at do të punojnë me pjesëmarrëset për të kthyer idetë e tyre në plan biznesi. Pjesëmarrëset do të marrin certifikatë për pjesëmarrje dhe mundësi mentorimi një-në-një. Me një pjesë të pjesëmarrëseve, ekipi i Stellas do të vazhdojë të punojë në zhvillimin e biznes idesë individualisht.

Palët e interesuara duhet të regjistrohen në https://forms.gle/KijUDBgu2Zs67XxL9 ose të shprehin interes për të marrë pjesë në [email protected]

Punëtoria është e organizuar nga Shoqata për mundësi të barabarta Stella Shkup si pjesë e projektit “Së bashku ne ngrihemi: Sipërmarrëset drejt ngritjes së komuniteteve rurale” me mbështetje financiare nga Ambasada e SHBA-së.

Read more

Stella fillon projekt të ri për sipërmarrje nga gratë dhe vajzat në komunitetet rurale

Stella fillon projekt të ri “Së bashku rritemi: Sipërmarrëset drejt ngritjes së komuniteteve rurale” i cili do të ofron trajnim dhe mentorim për të mbështetur vajzat dhe gratë në komunitetet rurale të cilat kanë ide për të filluar biznesin e tyre. 

Projekti është i fokusuar në vendet rurale dhe komunitetet e margjinalizuara dhe do të realizohet në rajone të ndryshme në vend. Stella do të ofroj mentorim personal me mbështetje nga Rrjeti i Mentorimit të Grave si dhe trajnime dhe mundësi për krijimin e rrjeteve me qëllim që vajzat dhe gratë të përforcojn aftësitë e tyre për sipërmarrje dhe të zhvillojn idetë e tyre për bizens. 

Në realizimin e këtij projekti, Stella do të bashkëpunoj me ministri të ndryshme, me komuna, organizata joqeveritare si dhe rrjete profesionale në vend. 

Ky projekt do të realizohet për 13 muaj dhe është financiarisht i mbështetur nga Ambasada e SHBA-së në Shkup.  

Read more

Disa arsye pse keni nevojë për një mentore

1. Më shumë mundësi për të pasur sukses

Hulumtime të shumta tregojnë se nëse keni një mentore shanset për sukses do ti keni më të mëdha. Kur dikush është prapa jush dhe ju udhëzon se ku duhet të shkoni, padyshim që suksesi nuk do të zhduket dhe do të vijë shumë më shpejtë se sa vetë të luftoni me të gjitha sfidat.

2. Përvojë e dorës së parë

Përvoja e çdo gjëje në jetë është shumë e rëndësishme. Për këtë arsye kur bëni diçka për herë të parë ose kur filloni me diçka dhe nuk e dini se çfarë të prisni, me rëndësi është që afër jush të keni një person me përvojë i cili i ka kaluar sfidat e njejta apo të ngjashme. Sa më shumë që mësoni nga burime të tjera ju nevojitet një person i cili mund të ju këshillojë nga dora e parë. Disa përvoja personale janë të paçmueshme dhe vetëm kur ke një mentor mund ta zbulosh.

3. Vendosja e një qëllimi të qartë

Mentorja është këtu për t’ju udhëhequr. Ndonjëherë do të jetë vërtet e vështirë për të marrë një vendim dhe për këtë arsye ndihma nga ajo do të jetë e nevojshme dhe e mirëpritur. Dëshirat mund të ndryshojnë, ambiciet gjithashtu mund të marrin kahje tjetër. Jeta ndryshon, kështu që qëllimi që fillimisht parashikoni mund të mos jetë i njëjtë pas njëfarë kohe. Shumë gjëra të reja do të ndodhin dhe do të jetë e vështirë për të gjetur zgjidhjen e duhur dhe udhëzimi i mentorit do të jetë një shenjë rrugore në ato momente. Shumë gjëra të reja do të ndodhin dhe do të jetë e vështirë për të gjetur zgjidhjen e duhur dhe udhëzimi i mentorit do të jetë një udhërrëfyes në ato momente.

4. Kontaktet

Kontaktet janë jashtëzakonisht të rëndësishme, veçanërisht për ata që për herë të parë dhe pa asnjë përvojë përpiqen të arrijnë atë që kanë planifikuar. Një mentore e suksesshme ka numër të madh të kontakteve nga të cilat do të përfitoni. Ata janë më se të nevojshëm në secilin segment dhe mentorja do të dijë se kur dhe si të lidhet me një person të caktuar.

Me që ra fjala…

Një tipar kyç për programin tonë të mentorimit www.stella.mk është që ne ju lidhim me një mentore e cila është më e përshtatshmja për ju dhe do të keni seanca individuale këshillimi të cilat mund ti bëni në mënyrën që ju përshtatet juve më së shumti, për kohë më të shkurtë ose më të gjatë…

…Ju duhet vetëm të plotësoni formular që të jeni të mentoruar http://bit.ly/stellamentee dhe/ose të bëheni mentore http://bit.ly/stellamentor, ndërsa ne do t’i shqyrtojmë kërkesat tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur dhe do të ju lidhim me personin e duhur.

Read more