Stella shpall thirrje për pjesëmarrje në trajnim për vajza dhe gra nga rajoni i Jugperëndimor për sipërmarrës

Stella shpall thirrje për pjesëmarrje në trajnim për vajza dhe gra nga rajoni i jugperëndimor (Dibrës, Debarcës, Kërçovës, Brodit, Ohrit, Pllasnicës, Strugës, Veçanit, Qendrës Zhupa) për sipërmarrësi i cili do të mbahet më mars v. 2020. Të gjitha detajet në lidhje me trainerët/et, vendin dhe kohën e trajnimit, si dhe shpenzimet e udhëtimit do të dakordohen me kandidatet e zgjedhura.

Qëllimi i trajnimit është të përforcojë njohuritë dhe të përmirësojë aftësitë e vajzave dhe grave në fushën e sipërmarrësisë, veçanërisht për planifikimin dhe fillimin e një biznesi, si dhe për mundësitë ekzistuese për financimin e ideve të biznesit. Trajnimi do të moderohet nga trainer(e) profesionistë të cilët/at do të punojnë me pjesëmarrëset për të kthyer idetë e tyre në plan biznesi. Pjesëmarrëset do të marrin certifikatë për pjesëmarrje dhe mundësi mentorimi një-në-një. Me një pjesë të pjesëmarrëseve, ekipi i Stellas do të vazhdojë të punojë në zhvillimin e biznes idesë individualisht.Palët e interesuara duhet të regjistrohen në https://docs.google.com/forms/  ose të shprehin interes për të marrë pjesë në [email protected]

Punëtoria është e organizuar nga Shoqata për mundësi të barabarta Stella Shkup si pjesë e projektit “Së bashku ne ngrihemi: Sipërmarrëset drejt ngritjes së komuniteteve rurale” me mbështetje financiare nga Ambasada e SHBA-së.

Read more

Stella shpall thirrje për pjesëmarrje në trajnim për vajza dhe gra nga rajoni i Pellagonisë për sipërmarrës

Stella shpall thirrje për pjesëmarrje në trajnim për vajza dhe gra nga rajoni i Pellagonisë ( Dollnenit, Krushevës, Krivogashtanit, Demir Hisarit, Resnjës, Manastirit, Novacës, Përlepit, Mogillës.) për sipërmarrësi i cili do të mbahet më më shkurt v. 2020. Të gjitha detajet në lidhje me trainerët/et, vendin dhe kohën e trajnimit, si dhe shpenzimet e udhëtimit do të dakordohen me kandidatet e zgjedhura.

Qëllimi i trajnimit është të përforcojë njohuritë dhe të përmirësojë aftësitë e vajzave dhe grave në fushën e sipërmarrësisë, veçanërisht për planifikimin dhe fillimin e një biznesi, si dhe për mundësitë ekzistuese për financimin e ideve të biznesit.

Trajnimi do të moderohet nga trainer(e) profesionistë të cilët/at do të punojnë me pjesëmarrëset për të kthyer idetë e tyre në plan biznesi. Pjesëmarrëset do të marrin certifikatë për pjesëmarrje dhe mundësi mentorimi një-në-një. Me një pjesë të pjesëmarrëseve, ekipi i Stellas do të vazhdojë të punojë në zhvillimin e biznes idesë individualisht.

Palët e interesuara duhet të regjistrohen në https://docs.google.com/forms/  ose të shprehin interes për të marrë pjesë në [email protected]

Punëtoria është e organizuar nga Shoqata për mundësi të barabarta Stella Shkup si pjesë e projektit “Së bashku ne ngrihemi: Sipërmarrëset drejt ngritjes së komuniteteve rurale” me mbështetje financiare nga Ambasada e SHBA-së.

Read more