Të nderuar/a,
Shoqata për mundësi të barabarta Rrjeti Stella Shkup në kuadër të projektit “Së bashku ne ngrihemi: Sipërmarrëset drejt ngritjes së komuniteteve rurale” me mbështetje nga Ambasada e SHBA-së, kryen hulumtim për pengesat dhe mundësitë e grave dhe vajzave për zhvillim profesional.

Me qëllim mbledhjen e të dhënave përkatëse përmes të cilave do të bëjmë hulumtime dhe do të përgatisim rekomandime, ekipi i Stellës hartoi pyetësor që është i hapur për të gjithë. Të dhënat janë të nevojshme vetëm për kryerjen e këtij hulumtimi dhe përgjigjet e juaja do të ngelen anonime.

Plotësimi i pyetësorit nuk do të ju merr më shumë se 10 minuta kohë.

Ekipi i Stellës ju falënderon për kohën e dhënë.