Lajme dhe Ngjarje

  • 26 Sht 2018

    Stella në Dibër

    Pabarazia gjinore dhe pengesat me të cilat ballafaqohen gratë në shoqëri – Cili është rroli juaj dhe çfarë rroli ka…
  • 20 Sht 2018

    Stella në Strugë

    Karavani i diskutimeve i përkushtuar temës pabarazia gjinore dhe sfidave ne të cilat përballen gratë në jetën e tyre personale…

Thirrje për aplikime

Read more

Partnerët tanë