NJOFTOHU ME EKIPIN

Diversiteti është fuqia jonë. Jemi femra dhe meshkuj, profesionist në shkencë, shoqëri civile, qeveri dhe organizata internacionale me një kornizë të moshës prej 24- 35 dhe me prejardhje të ndryshme. Edhe pse jemi duke qëndruar në pjesë të ndryshme të botës, gëzojmë rrënjët tona lokale në Maqedoninë e Veriut. Ne besojmë plotësisht në solidaritet. Punojmë nëpërmjet hulumtimeve dhe projekteve të udhëhequra nga të dhënat. Tentojmë të arrijmë barazi gjinore dhe administrim të ambientit. Ndryshimi strukturor është ajo për të cilën përpiqemi, një projekt për një kohë të caktuar.

 • Vigjilenca Abazi

  Vigjilenca Abazi është Asistent Profesoreshë e së drejtës Europiane tek Univerziteti i Maastricht me përvojë më shumë se dhjetë vjeçare në sektorin…Read more

 • Elena Stavrevska

  Elena B. Stavrevska është studiuese në fushën e studimeve të paqes, e cila aktualisht punon në Qendrën për Gratë, Paqen dhe Sigurinë…Read more

 • Erlin Agich

  Read more

 • Natasha Dimova

  Natasha Dimova është një shkencëtare politike, e cila aktualisht punon si Asistente e Projektit në Qendrën Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Shkup.…Read more

 • Lura Pollozhani

  Unë punoj në Universitetin e Grazit ku jam edhe duke përfunduar doktoraturën time për çështje të aksesit të shtetësisë për grupe të…Read more

 • Vlora Reçica

  Vlora Reçica aktualisht është duke punuar si studiuese dhe menaxhere e programeve në Institutin për Demokraci “Societas Civilis” në Shkup dhe është…Read more