Pabarazia gjinore dhe pengesat me të cilat ballafaqohen gratë në shoqëri – Cili është rroli juaj dhe çfarë rroli ka shteti në përmirësimin e situatës?, do të jetë tema e debatit të ardhshëm i cili do të mbahet në Dibër.

Diskutimet e Stellës janë të hapura për të gjithë ndërsa qëllimi është nxitja e një dialogu social të hapur dhe gjithëpërfshirës mbi situatat me të cilat përballen gratë dhe vajzat në jetën akademike, profesionale dhe në jetën e përditshme në vendin tonë.

Eventi do të mbahet më 26 Shtator, në orën 18:00 në , Qendra për Kulturë DIbër.

Tek eventi do të mundësohet përkthim në gjuhën maqedone dhe atë shqipe.