Si i balansojmë përgjegjsitë tona shtëpiake dhe ato të punës?
A jeni të lodhur nga standardet e dyfishta?
Cili është rroli juaj dhe cfarë rroli luan shteti në përmirësimin e situatës?

Këto janë vetëm disa nga pyetjet të cilat ekipi i Stellës dëshiron ti shyrtojë në komunitetet në Maqedoni. Në sezonën e parë të diskutimeve ku vizituam 5 komunitete, Stella filloi sezonën e dytë të debateve në lidhje me realitetet gjinore në komunitet në Gostivar me mbështetjen e partnerit tonë lokal: Qendra për të drejtat e grave “ETIKA” Gostivar.

Duka ndarë pikëpamjet e tyre, personale dhe profesionale, në këtë event do të bisedojmë me Albulena Kagara dhe Vesna Poposka.

Eventi do të mbahet në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit.