Si i balansojmë përgjegjsitë tona shtëpiake dhe ato të punës?
A jeni të lodhur nga standardet e dyfishta?
Cili është rroli juaj dhe cfarë rroli luan shteti në përmirësimin e situatës?

Këto janë vetëm disa nga pyetjet të cilat ekipi i Stellës dëshiron ti shyrtojë në komunitetet në Maqedoni. Nëpër Bogdanci, Kumanovë dhe Shtip, Stella vazhdon me fillimin e debateve në lidhje me realitetet gjinore lokale e këtë rradhë në Manastir me mbështetjen e partnerit tonë lokal: organizata “Sumnal” Shoqata për zhvillimin e komunitetit Rom, Manastir.

Duka ndarë pikëpamjet e tyre, personale dhe profesionale, në këtë event do ta dëgjojmë Fatma Bajram Azemovska, presidente e “Sumnal”

Eventi do të mbahet tek Këndi Amerikan në Manastir.