STELLA NEW YORK

Stella New York siguron një platformë lidhëse me qëllim të shkëmbimit të ideve më inovative nga krijuesit kryesorë të ndryshimeve në mënyrën e rritjes së aksesit të grave në arsimin e lartë dhe vendet e punës. Platforma Stella në NY do të shërbejë si një trampolinë për të avancuar dhe zgjeruar projektin e mentorimit arsimor në vendet e tjera. Duke vepruar kështu, platforma Stella vë në veprim misionin kryesor të Fulbright për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë midis njerëzve të SHBA-ve dhe vendeve të tjera. Ajo mbështet një lidhje ndërmjet krijuesve të ndryshimeve me qendër në SH.B.A. dhe Evropë, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor. Stella po zgjeron globalisht rrjetin arsimor mbështetës, duke organizuar një seri diskutimesh panelesh dhe seminareve në NY, si dhe ofron udhëzime që do të përdoren në hartimin e politikave për barazinë gjinore në Maqedoni.

FULBRIGHT GREATER NEW YORK CHAPTER

The Greater New York Chapter of the Fulbright Association angazhon, mbështet dhe frymëzon Fulbrighters të NYC, duke realizuar misionin Fulbright të mirëkuptimit ndërkombëtar përmes shkëmbimit ndërkombëtar dhe vetëdijes. Programi Fulbright NY Alumnus-in-Residence (FAIR) nxit projekte alumni që më tej motivojnë misionin Fulbright të mirëkuptimit ndërkombëtar, ndërsa lejojnë që alumni të përshpejtojë rritjen dhe suksesin e një projekti të ndërmarrësisë sociale përmes mbështetjes një vjeçare dhe programimit tematik të ngjarjeve. Fituese e FAIR e vitit 2018 është Dr Vigjilenca Abazi e cile është një nga themelueset e Stellës. Fulbright NY mbështet Stella-n dhe shumë aktivitete po zhvillohen në New York të bashkëorganizuara nga Stella.