Unë jam një këshilltare ligjore. Unë jam gjithmonë e pasionuar për arsimin dhe e shoh arsimin si mjet i shkëlqyeshëm që ndikon në jetën e femrave të reja. Frymëzimi kryesor që më drejton në mentorimin e grave të tjera është nevoja e botës për gra më të pavarura.