Unë jam profesoreshë në Fakultetin Filozofik dhe besoj fuqimisht në arsim. Misioni im si profesoreshë i universitetit është të stimuloj dhe frymëzoj gratë e tjera që të arsimohen dhe të jenë të suksesshme.