Unë jam këshilltare për çështje të ndotjes industriale në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik, në Maqedoni. Arsimi më ndihmoi të shoh rrethanat ashtu siç është, në një mënyrë realiste. Ajo që unë do të doja të ndaj me gratë e tjera është që ato të duan veten e tyre, të respektojnë veten e tyre, dhe të luftojnë për të drejtat e tyre për barazi.