Unë jam Asistente në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi. Unë gjithmonë kam qenë pjesë e procesit arsimor qoftë si student, qoftë si arsimtare. Që nga viti 2001 unë kam dhënë mësim për dhe kam edukuar studentë maqedonas dhe ndërkombëtarë. Kam pasur rastin të vizitoj SH.B.A-të në vitin 2006 si një përfituese e bursës Fulbright dhe kjo ishte një përvojë që më hapi sytë që ndikoi në jetën time profesionale. Nga viti 2008 deri në vitin 2011, unë bëra studimet e doktoratës në Universitetin Purdue, SH.B.A. dhe u ktheva për të punuar në Departamentin anglez në Fakultetin e Filologjisë (UKIM). Për më shumë se dy vjet, unë kam qenë e përfshirë në krijimin e ligjit të ri për arsimin e lartë, si pjesë e plenumit të Profesorëve, që nënkuptonte përfshirje serioze në aktivizmin shoqëror. Ndjekja e qëllimeve tuaja arsimore jashtë vendit, veçanërisht nëse vini nga një familje me një status më të ulët socio-ekonomik do të thotë një luftë konstruktive për të kapërcyer pengesat. Për më tepër, ju keni pabarazinë gjinore. Si një person që arriti të marrë gradën e doktoratës time në një universitet prestigjoz, pa pasur financa personale për të dhe si një profesoreshë që ka shkruar letra rekomandimesh për shumë vite, ndjej se mund t’i ndihmoj studentët me këshilla në procesin e ndjekjes së synimeve të tyre gjatë arsimit të lartë. Rrjeti Stella është shansi për t’u takuar së bashku me gra me prejardhje të ndryshme profesionale dhe etnike dhe të mësojmë nga përvojat e njëra tjetrës. Unë besoj në programe të forta të mentorimit dhe rrjete mbështetëse për gratë për t’i ndihmuar ato të vazhdojnë studimet e tyre dhe të zhvillohen profesionalisht.