Kam kryer studimet master në TU Delft dhe kam një diplomë master në Urbanizëm. Arsimi ka qenë një udhëtim që më hapi sytë dhe që e ka bërë botën një vend më të arritshëm për mua. Më ka dhënë përgjigje për pyetjet kyçe të jetës dhe për rrjedhojë më ka mundësuar të gjej interesat dhe pasionet e mia. Unë e perceptoj atë si një fushë të pakufishme të informacionit të vlefshëm për të punuar vazhdimisht më mirë dhe për t’u rritur. Unë mendoj se fuqia e ndërmarrjes së iniciativave është nënvlerësuar shumë. Jo gjithmonë ndërmarrja e veprimeve është e barabartë me ndryshimin e botës dhe as nuk është e mundur menjëherë. Duke vepruar brenda fushës ndërdisiplinore të Urbanizmit, unë kam ardhur të vlerësoj hapat e vegjël që bëhen për t’i bërë qytetet vende më të shëndetshme. Ky duhet të jetë një motivim dhe një nxitje për të filluar performancën brenda hapësirës së mundësive tona dhe në çfarëdo shkalle kur kjo është e pranueshme.