Unë jam një dizajnere grafike dhe trainere e certifikuar e Adobe-it. Edukimi më ka ndihmuar të përmirësoj aftësitë e mia për zgjidhjen e problemeve dhe të menduarit në mënyrë kreative. Mësimi dhe Artet është një proces i pafundshëm. Ende ka kaq shumë për të zbuluar.