Aktualisht mbaj diplomë bachelor në Shkencat e Komunikimit, unë gjithmonë kam qenë e interesuar se si komunikimi ndikon në shumë çështje globale në të gjithë botën. Që në moshën 14 vjeç, unë u interesova për avokatinë, të drejtat e njeriut dhe shoqërinë civile duke qenë aktive në sektorin joqeveritar. Unë jam e lidhur si administratore zyre në Projektin Fëmijët me Dëmtim të Shikimit, instruktore në Programin Kombëtar të Kryqit të Kuq “Promovimi i vlerave njerëzore”, Y-PEER Maqedoni Focal Point dhe së fundmi anëtare e klubit Leo Phoenix. Si aktiviste e re, puna ime është përqendruar kryesisht në avokimin e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset e vendimmarrjes dhe promovimin e kulturës së dialogut, si një parakusht thelbësor për krijimin e një shoqërie ndërkulturore. Kam punuar në nisma dhe projekte që promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm, barazinë gjinore, arsimimin mbi shëndetin riprodhues seksual dhe të drejtat, dhe përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Edukimi, veçanërisht mundësia për të studiuar jashtë vendit, që kam pasur për një semestër në La Roche-sur Yon – Francë, është një përvojë unike dhe intensive e studimit në një kontekst me të vërtetë shoqëror me rreth dhe mjedis ndërkulturor. Është një përfitim dhe pasuri e fortë për ata që duan të kenë një karrierë të suksesshme profesionale. Studimi jashtë vendit më lejoi të përjetoja jetën dhe ndryshimet e mëdha për herë të parë, duke mësuar se si të adaptohem në një kulturë dhe me një mënyrë të re të jetës. Ndërsa kam arritur të vlerësoj rëndësinë e një perspektive ndërkombëtare në një botë gjithnjë të globalizuar, jam frymëzuar të ndaj përvojën time me vajza dhe gra të tjera.