Блог

Прашалник за пречките и можностите на жените и девојките за професионален напредок

Почитувани,

Организацијата за еднакви можности Мрежа Стела Скопје во рамки на проектот „Заедно се издигнуваме: Со претприeмачки кон јакнење на руралните заедници“ поддржан од Амбасадата на САД, спроведува истражување за пречките и можностите на жените и девојките за професионален напредок.
Со цел собирање на соодветни податоци преку кои би изработиле истражување и би подготвиле препораки, тимот на Стела изработи прашалник кој е отворен за сите. Податоците се единствено потребни за изработка на истражување и Вашите одговори ќе останат анонимни.

Пополнувањето на прашалникот не би требало да ви одземе повеќе од 10 минути.

Тимот на Стела Ви благодари за издвоеното време.

Post a comment