Здружението за еднакви  можности Стела во рамки на своите активности за поддршка на девојките и жените отвора повик за менторство, можност за практикантство и добивање информации за пазарот на труд. 

Повикот е наменет за Вас доколку:

 • Сакате да бидете менторирани во областа која е од ваш интерес
 • Сакате да ги зголемите своите знаења и вештини; 
 • Барате можност за пракса.

Придобивки од вклучувањето во менторскиот процес:

 • Менторските процесии влијаат врз подобрување на себепрецепцијата;
 • Зголемување на вештините, пренесување на искуства и поддршка на професионално, академско и лично ниво;
 • Запознавање на жени и девојки со слични интереси, вмрежување;
 • Креирање на релации со различни компании и организации;
 • Станување дел од Менторската Мрежа на Стела.

Временска рамка

 • Повикот ќе биде отворен до 10 декември;
 • Процесот на селекција ќе трае две недели;
 • Процесот на вмрежување со менторка една недела; 
 • Процесот на менторирање зависи од динамиката која Вие ќе ја договорите со менторката

Важно 

Менторскиот процес е бесплатен и секогаш ќе биде. 

За да се пријавите на повикот пополнете ја формата https://forms.gle/S7x4Bg8A6NQuvn7x6

Активностите се дел од проектот „Поддршка на вклучување на жените и девојките на пазарот на труд преку менторство“ кој е поддржан од Амбасадата на САД.