Unë punoj si koordinatore e projektit. Edukimi im formal (MBA dhe diplomë Bachelor në Shkencat e Komunikimit) më ka dhënë themelet dhe aftësitë themelore dhe njohuritë që më kanë ndihmuar në karrierën time. Sidoqoftë, arsimi im i vërtetë dhe mësimet vërtet të rëndësishme janë diçka që kam fituar jashtë klasës, përmes përvojës personale, vullnetarizmit, vëzhgimeve të njerëzve në jetën time, kurseve për vetë-zhvillim dhe metodave të ndryshme të arsimit joformal që ndihmuan zhvillimin tim për tu bërë personi që jam sot. Ky proces më ka ndihmuar të përballoj dobësitë dhe fuqitë si person dhe si profesioniste, dhe më ka ndihmuar në adresimin e aspekteve që unë do të doja të ndryshoja ose të përmirësoja. Ky proces i vazhdueshëm më ndihmon të kuptoj dhe vlerësoj më mirë njerëzit përreth meje, por gjithashtu të vlerësoj edhe veten time për atë që jam, dhe që përpiqem të bëhem. Megjithëse isha pak skeptike, tani nga përvoja personale e di se nuk ka ndonjë qëllim në jetë që nuk mund të arrihet. Ajo që duhet është qëndrimi i duhur, qëllimi, vetë-disiplinimi dhe këmbëngulja. Kishte raste në jetën time kur edhe unë nuk mund të besoja se qëllimet që dikur i konsideroja të ishin kaq të paarritshme po realizoheshin para meje. Ajo që më shtyn mua është ndarja e atyre përvojave dhe për të ndihmuar të tjerët të vazhdojnë në qëllimet e tyre dhe të lulëzojnë në jetën e tyre. Do të doja të mbështesja të tjerët në mbajtjen e një këndvështrimi pozitiv në jetë, ndërtimin e marrëdhënieve konstruktive dhe arritjen e potencialit të tyre të plotë.