Natasha Dimova është një shkencëtare politike, e cila aktualisht punon si Asistente e Projektit në Qendrën Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Shkup. Natasha beson se arsimi dhe mentorimi luajnë një rol vendimtar për përparim. Sipas saj, gratë që shkollohen ndjehen më pak të izoluara dhe kanë vetëvlerësim më të lartë, dhe kështu kontribuojnë plotësisht jo vetëm për familjet e tyre, por edhe për të gjithë shoqërinë. Ajo është shumë e vetëdijshme për rëndësinë e të paturit një mentor dhe e bindur që kur e dini se dikush është prapa jush, ju drejton dhe ju ndihmon, është më lehtë të merrni vendime dhe të përballeni me sfida. Natasha iu bashkua Stelës sepse është organizatë që bashkon shumë gra të suksesshme dhe të guximshme dhe kontribuon në përmirësimin e situatës në Maqedoninë e Veriut dhe rajon.