Unë jam profesoreshë në Fakultetin e Shkencës dhe Ushqimit Bujqësor. Edukimi im akademik dhe profesional jashtë vendit ishte kontribut i vlefshëm për të përmirësuar dhe shkëmbyer përvojën, transferuar njohuritë jo vetëm midis studentëve, por edhe më gjerë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, për të identifikuar problemet e zakonshme dhe sugjeruar zgjidhje të cilësisë më të mirë të produkteve të freskëta si pjesë e jetës sonë. Duke marrë parasysh përvojën time profesionale, do të kem rastin të përcjell drejtpërdrejt rezultatet tek brezi i ri; implementimin e aktiviteteve për forcimin ekonomik të grave rurale; forcimin e aftësive të tyre drejtuese; krijimin e mundësive për bashkëpunim nga të cilat mund të përfitojnë disa gra të reja në të ardhmen, veçanërisht grupe të cenueshme nga zona rurale.