Unë jam këshilltare parlamentare. Edukimi ka ndikuar në jetën time në shumë mënyra. Së pari, më ka ndihmuar të mësoj më shumë rreth vetes dhe potencialit tim, dhe më ka dhënë njohuritë dhe aftësitë e duhura për të realizuar idetë e mia në punë. Për rrjedhojë, ajo ka kontribuar si në zhvillimin tim profesional ashtu edhe në zhvillimin e shoqërisë. Së dyti, më ka dhënë pamjet më të mira përmes të cilave ta shoh botën në një mënyrë më reale dhe objektive. Më në fund, për shkak të arsimit kam arritur të realizoj ëndrrën time – të studioj në një universitet të rangut më të lartë në nivel global si një Chevening Awardee. Sot, unë jam duke shijuar frytet e saj në shumë mënyra: Unë kam një punë shumë të përmbushur, unë jam pjesë e shumë qarqeve të veçanta dhe të admirueshme të njerëzve dhe posedoj besim dhe motivim të mjaftueshëm për të studiuar më shumë, të punoj më shumë dhe të arrij qëllimin përfundimtar të kësaj jete – vetë aktualizimin! Sipas mendimit tim, nëse do të zgjidhja një mjet të vetëm për sukses dhe kuptim në jetë, kjo do të ishte padyshim një edukim cilësor. Unë jam frymëzuar nga mendjet e shkëlqyera, njerëzit e mençur dhe të gjithë ata që kanë aftësi për të zbuluar sfidat aktuale me të cilat përballet bota dhe guximin e mjaftueshëm për të vepruar mbi to.