Jam doktoreshë e mjekësisë. Unë jam e hapur dhe fleksibile për të mësuar dhe lundruar në gjëra të reja, për të rritur ndërgjegjësimin dhe prezantuar tema të reja. Unë jam një lojtare e ekipit dhe lehtë mund të punoj me njerëz të brezave dhe etnive të ndryshme. Unë gjithashtu kam aftësi organizative që më ndihmojnë të punoj në mënyrë efikase dhe produktive. Unë kam organizuar shumë fushata ndërgjegjësuese si: “Lufta kundër kancerit të gjirit”, “Arritja në 0 – HIV / AIDS”, “Movember” dhe “Fundi i dhunës ndaj grave”. Ndërsa u përfshiva në këto projekte kam mësuar për vështirësinë e trajtimit të çështjeve të tilla të prekshme në komunitetin që na rrethon. Sidoqoftë, rezultati pozitiv ka të bëjë me faktin që pasi t’u jepet mundësia njerëzve, ata gjithmonë flasin dhe diskutojnë për ato që kanë rëndësi për ta. Edukimi më ka bërë të zhvillohem personalisht dhe të jem e vetëdijshme për shoqërinë. Më ka bërë mirë të informuar për të drejtat e mia dhe përgjegjësitë morale dhe etike me të cilat përballem në jetë, ndërsa shoqërohem me njerëzit dhe përballem me çështje në rrethana të ndryshme. Më e rëndësishmja, më ka mësuar rëndësinë e përdorimit të aftësive dhe njohurive të fituara për të kryer dhe ndikuar në shoqërinë ku unë jetoj. Unë jam e frymëzuar më së shumti nga gratë që luftojnë dhe përpiqen t’i kthejnë dobësitë në forca. Ne kemi mësuar të flasim për tregimet e lojtarëve më të shquar në botë, heroinat dhe historitë e suksesit që kanë formuar historinë. Sidoqoftë, në jetën e përditshme takojmë njerëz të jashtëzakonshëm që ndodhin që janë gra. Midis këtyre heroinave janë nëna që është një prind i vetëm, gruaja që lufton me disleksi, gruaja që lufton ngacmimin seksual. Këto modele të jashtëzakonshme shërbejnë si frymëzim për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm.