Shoqata për Mundësi të Barabarta “Rrjeti Stella” në kuadër të projektit “Avokim për fuqizimin ekonomik të grave: qasje e barabartë në mundësi për pavarësi financiare” si pjesë e programit bilateral për subgrantim të organizatave të shoqërisë civile të grave, zbatuar nga Rrjeti Kombëtar Kundër Dhunës mbi Gratë dhe Dhunën në Familje me mbështetje financiare nga Kvinna till Kvinna Foundation shpall thirrje për ekspert/e për përpilimin e një përmbledhje të politikave (policy brief) mbi mundësitë ekonomike të grave dhe vajzave në vend përmes burimeve financiare në dispozicion për fuqizimin ekonomik.

Shihni më shumë dhe shkarkoni dokumentin