Lajme dhe Ngjarje

  • 26 Mar 2019

    Drejt Barazisë Gjinore: pengesat dhe perspektivat

    Shoqata për mundësi të barabarta – Rrrjeti Stella dhe Instituti për hulumtim – Impakt, ju ftojnë në diskutimin publik që…
  • 12 Shk 2019

    Stella në Vrutok

    Pas diskutimit interesant dhe përshtypjeve nga takimi me gratë dhe vajzat nga fshati Rashtani, Veleshko, vazhdojmë të diskutojmë për temën…

Partnerët tanë